Schoolmaatschappelijk werk.

Op SBO de Koppeling is een schoolmaatschappelijk werker aanwezig, mevrouw Annie Winkel. De schoolmaatschappelijk werker kan met u en/of uw kind in gesprek gaan over eventuele problemen die zich voor kunnen doen thuis, op school en in de buurt.

Bijvoorbeeld:

De schoolmaatschappelijk werker praat met u over de problemen die er zijn. Samen met u bespreekt zij op welke manier u het beste geholpen kan worden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van wat het probleem is. Indien het noodzakelijk is dat er andere hulp komt, kunt u daarbij ondersteund worden door de schoolmaatschappelijk werker. Alles wat u met de haar bespreekt is vertrouwelijk. Het belang van het kind staat bij de schoolmaatschappelijk werker altijd centraal.

Soms ondervindt een kind problemen bij het opgroeien en zijn er verschillende organisaties die het kind hierbij kunnen helpen. Het kan gebeuren dat meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat hulpverleners daarvan weten. De hulp kan in samenwerking met elkaar beter verlopen om de juiste resultaten te behalen. Met het SISA-signaleringssysteem (Systeem Instrument Sluitende Aanpak) wordt bijgehouden of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. Alle scholen van PCBO, dus ook de Koppeling, zijn aangesloten bij dit systeem.

Als u graag contact wilt kunt u dit aangeven bij de leerkracht maar u kunt ook zelf contact opnemen met mevrouw Winkel . Zij is iedere maandag, woensdag en vrijdag aanwezig op SBO de Koppeling en is telefonisch bereikbaar op 010-4800415 en 06 45194110. U kunt ook mailen a.winkel@dekoppeling.nl

Loop gerust binnen of bel voor een afspraak!!