Schoolmaatschappelijk werk.

Op SBO de Koppeling is een schoolmaatschappelijk werker aanwezig, mevrouw Chanty Zichem. De schoolmaatschappelijk werker kan met u en/of uw kind in gesprek gaan over eventuele problemen die zich voor kunnen doen thuis, op school en in de buurt.
Bijvoorbeeld:

In dit soort situaties kan de schoolmaatschappelijk werker u misschien verder helpen. Indien u twijfelt of de schoolmaatschappelijk werker u kan helpen kunt u dit altijd eerst bespreken met de schoolmaatschappelijk werker. Indien nodig verwijst deze u door!

De schoolmaatschappelijk werker praat met u over de problemen die er zijn. Samen met u bespreekt de schoolmaatschappelijk werker op welke manier u het beste geholpen kan worden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van wat het probleem is. Indien het noodzakelijk is dat er andere hulp komt, kunt u daarbij ondersteund worden door de schoolmaatschappelijk werker. Alles wat u met de schoolmaatschappelijk werker bespreekt is vertrouwelijk. Het belang van het kind staat bij de schoolmaatschappelijk werker altijd centraal.

Soms ondervindt een kind problemen bij het opgroeien en zijn er verschillende organisaties die het kind hierbij kunnen helpen. Het kan gebeuren dat meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat hulpverleners daarvan weten. De hulp kan in samenwerking met elkaar beter verlopen om de juiste resultaten te behalen. Met het SISA-signaleringssysteem (Systeem Instrument Sluitende Aanpak) wordt bijgehouden of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. Alle scholen van PCBO, dus ook de Koppeling, zijn aangesloten bij dit systeem.

Als u graag contact wilt met mevrouw Rond kunt u dit aangeven bij de leerkracht maar u kunt ook zelf contact opnemen met mevrouw Zichem. Zij is iedere maandag aanwezig op SBO de Koppeling en is bereikbaar op:
010-4800415 SBO de Koppeling
010-2821111 MEE Rotterdam Rijnmond
Email: chanty.zichem@meerotterdam.nl

Loop gerust binnen of bel voor een afspraak!!