Studiedagen 2017-2018

Woensdag
6 sept 2017 (leerlingen hele dag vrij)
Dinsdag
13 febr 2017 (leerlingen hele dag vrij)
Donderdag
21 juni 2017 (leerlingen hele dag vrij)
Een aantal studiedagen is nog niet ingepland. We zullen u hier d.m.v. de maandbrief tijdig over informeren.